THÔNG TIN THANH TOÁN

Thanh toán trực tiếp khi nhận hàng.

HOẶC

CHUYỂN KHOẢN NỘI DUNG SAU:

Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Kỹ Thuật GYRO
Số tài khoản: 0401001505968
Ngân hàng: NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 
Nội dung chuyển khoản quý khách vui lòng ghi: Mã đơn hàng nếu có hoặc SĐT + tên